Skip to main content

Petition · Tweede Kamer: Verplicht vaccinatie voor kindere op kinderdagverb

Een groeiende groep mensen in Nederland weigert hun kinderen in te enten tegen besmettelijke ziekten. Dit is niet alleen gevaarlijk voor hun eigen kinderen, maar ook voor anderen. Bijvoorbeeld voor kinderen die naar dezelfde opvang gaan.
Petition · Tweede Kamer: Verplicht vaccinatie voor kindere op kinderdagverb

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker