Skip to main content

Vijf horrorverhalen over vaccins tegen het licht - en ontkracht | De Volksk

Een goed halfuur is het gesprek bezig als Door Frankema van de Stichting Vaccinvrij opeens volschiet. ‘Wij willen als ouders gewoon weten dat het veilig is’, breekt haar stem. Een paar seconden maar. Dan herpakt ze zich. Bliksemende ogen: ‘De ouders hebben er hun buik van vol.

Vijf horrorverhalen over vaccins tegen het licht - en ontkracht | De Volksk

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker