Skip to main content

Hoe meer er op je visitekaartje staat hoe minder je voorstelt - NRC

Ik hoor vaak mensen klagen over visitekaartjes. Dat ze van papier zijn, dat de hartvormige altijd gaan ezelsoren, dat je ’s avonds al niet meer weet van wie ze waren, en dat je altijd de verkeerde bewaard hebt. Ik snap dat nooit. Ik vind visitekaartjes heerlijk.

Hoe meer er op je visitekaartje staat hoe minder je voorstelt - NRC

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker