Skip to main content

Bedenkingen bij het 'retraction paper' voor de Corman-Drosten PCR-test - Kl

Met veel tamtam hebben 22 ‘experts’ een verzoek ingediend om het eerste wetenschappelijke artikel waarin een PCR-test voor het coronavirus wordt voorgesteld in te trekken. Volgens dit clubje, aangevoerd door moleculair bioloog en creationist Pieter Borger, is er van alles mis met deze test.

Bedenkingen bij het 'retraction paper' voor de Corman-Drosten PCR-test - Kl

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker