Skip to main content

Corona wordt deze winter nog besmettelijker. ‘Er is geen excuus voor laat i

Voor veel mensen zullen de eerste weken van 2021 voelen als een dèjá vu. Ditmaal is het een nieuwe Britse Covid-variant die als een donkere wolk boven Nederland hangt. De mutant is inmiddels al op meerdere plekken gesignaleerd.

Corona wordt deze winter nog besmettelijker. ‘Er is geen excuus voor laat i

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker