Skip to main content

Broncode

Algoritmes beïnvloeden steeds meer ons leven en onze relatie met de overheid. Als burger is het belangijk de controle te houden en de algoritmes die je gebruikt aan te passen aan de eigen situatie. Als de broncode beschikbaar is, kan dat.

Broncode

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker