Skip to main content

Een panel van pubers beoordeelt vegaburgers: ‘Kunnen we stoppen?’ - NRC

Je hoeft geen vegetariër te zijn om af en toe een vegaburger te eten. Felix de Boer (15), Liv ten Thije (15) en Noor van Weerdenburg (15, dochter van de redacteur) eten vlees als zij het voor het kiezen hebben en vegetarisch als hun ouders hun dat voorzetten. Ook prima.

Een panel van pubers beoordeelt vegaburgers: ‘Kunnen we stoppen?’ - NRC

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker