Skip to main content

Hoe krijg ik mijn dochters aan het lezen? - NRC

Vader: „Hoe krijg ik mijn 13- jarige en 17-jarige dochter aan het lezen? De oudste leest momenteel een boek maar daar doet ze al zeker een paar weken over. Ze leest weinig en onregelmatig. De jongste heb ik al maanden geen boek meer zien lezen.

Hoe krijg ik mijn dochters aan het lezen? - NRC

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker