Skip to main content

Inspectie heeft Artsen Covid Collectief in vizier - Vereniging tegen de Kwa

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) bereidt een tuchtklacht voor tegen een arts die er vreemde covid-ideeën op na houdt en een visie heeft die afwijkt van de geldende standaarden en professionele richtlijnen voor artsen, antwoordt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op vragen van D66-

Inspectie heeft Artsen Covid Collectief in vizier - Vereniging tegen de Kwa

Comments

Popular posts from this blog

GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker

Generative Pre-trained Transformer is a generation of models used to produce human-like text based on some initial text (part of dialogs or some task). One of the most "hyped" models is a GPT-3. When you see what GPT-3 generates you feel like "the future is here". GPT-J is self-hosted open-source analog of GPT-3: how to run in Docker